نگهداری از حیوانات خانگی چالشی است که شاید دوست داشته باشید با آن دسته و پنجه نرم کنید. اما هر حیوان خانگی برای خود مشکلات و روش های نگهداری دارد که شاید ما به طور کامل آن ها را نداریم. حتی هر حیوان خانگی با توجه به شرایطی که در آن قرار می گیرد رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد. ما در پت لاین این امکان را به وجود آورده ایم که در بخش تجربه های من، تجربه های خود را از تربیت حیوان خانگی خود با دیگران در میان بگذارید. شما می توانید در بخش تجربه های من علاوه بر آن چه که از رفتار با حیوان خود آموخته اید را با دیگران به اشتراک بگذارید و می توانید از نظرات مختلف و متفاوت دیگر کاربران نیز استفاده کنید. تازه شما می توانید از کابران بخواهید که شما را در مورد مشکلی که برای شما در روابطتان با حیوانتان پیش آمده راهنمایی کنند. پت لاین را دنبال کرده و پا به دنیای حیوانات خانگی بگذارید.